Random Chat

2257 Nalevingsverklaring

In overeenstemming met de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257 (Child Protection and Obscenity Enforcement Act of 1988) en andere internationale wetten, hebben alle modellen die op de site zijn geregistreerd of op de een of andere manier gebruik maken van de diensten van de site de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Random Chat doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle geregistreerde modellen of personen die gebruik maken van het Random Chat platform de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en volwassen zijn.

Disclaimer, inhoud van derden

Random Chat produceert NIET de op de site geplaatste materialen, huurt NIET in, sluit GEEN contracten, beheert NIET, organiseert GEEN erotische of pornografische projecten met modellen, neemt GEEN enkele deelneming en organiseert GEEN evenementen met modellen die op de site geregistreerd staan.

Elke persoon die is geregistreerd als gebruiker op Random Chat kan maken en publiceren van zijn foto en video of communiceren via de Random Chat platform zelfstandig en ZONDER enige deelname van de site administratie vertegenwoordigers.

Vertegenwoordigers van de siteadministratie controleren uitsluitend het gepubliceerde materiaal om ervoor te zorgen dat dit materiaal voldoet aan de beginselen van fatsoen en geaccepteerde fatsoensnormen.

Random Chat keurt het maken en plaatsen van materialen die duidelijk obsceen zijn NIET goed en ondersteunt dit ook niet. Bovendien behouden de vertegenwoordigers van de administratie zich het recht voor om alle materialen te verwijderen die naar hun mening duidelijk obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk zijn.

Inhoud van de administratie of vertegenwoordigers van de site administratie

De inhoud van de administratie of vertegenwoordigers van de site is in geen enkel geval erotisch of pornografisch, en valt daarom niet onder de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257.

Opslag van documenten

Alle documenten die de leeftijd van de modellen bevestigen, evenals andere documenten, beelden en records, worden opgeslagen op het adres dat in onze voorwaarden staat vermeld. Alle documenten, beelden en verslagen voldoen aan de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257 en bevestigen dat de activiteiten van Random Chat legaal zijn en in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de wet.